ECON 150 EWA Water pelletizer

Verwerking van biobased kunststoffen met de ECON hybride pelletizer

De verwerking van biobased kunststoffen stelt specifieke eisen aan hoogwaardige productiefaciliteiten. Zoals bekend, vertonen bio-based kunststoffen verschillende eigenschappen met betrekking tot dichtheid, viscositeit, waterabsorptie, smelttemperatuur en benodigde koelmethoden. Daarmee is het verwerken van verschillende WPC’s (wood-plastic compounds) een behoorlijke uitdaging.

Lucht- en onderwatergranulering voor biobased kunststoffen

Om de productie mogelijk te maken van een breed scala aan verschillende biobased compounds, biedt ECON de hybride pelletizer type EWA op basis van lucht- en onderwatergranulering. Hiermee is het mogelijk om uit twee koelmethoden te kiezen, afhankelijk van het te verwerken compound. Daarnaast profiteren de operators van de vele mogelijkheden met slechts één enkel systeem. De ECON hybride pelletizer type EWA is geschikt voor capaciteiten tot 750 kg/uur thermoplastische polymeren en 600 kg/uur biobased compounds zoals bijvoorbeeld PLA, PHA, WPC, etc.De pelletizer is voor beiden dezelfde ongeacht of het materiaal wordt getransporteerd en gekoeld door lucht of door water.

Thermisch geïsoleerde die-plate

 

De ECON hybride pelletizer bestaat uit de gepatenteerde thermisch geïsoleerde die-plate, een rotor met snijmessen en twee granuleerkamers (één voor water en één voor lucht. Hiermee kan een breed scala aan materialen verwerkt worden. Verandering van het transport en van de koeling van lucht naar water, geschiedt door eenvoudige ombouw van de granuleerkamer in slechts 20 à 30 minuten.  De besturing is zo geprogrammeerd dat de overgang van lucht- naar onderwatergranulering en vice versa een kwestie is van plug and play.

Energiebesparing en minder productverlies

De ECON gepatenteerde thermisch geïsoleerde die-plate biedt veel voordelen in het verwerken van biobased compounds en polymeren.  De warmtebalansregeling in de die-plate is cruciaal voor een succesvolle granulering. Als de warmteoverdracht te groot is, kunnen bepaalde nozzles bevriezen. Een nauwere doorgang in de nozzle leidt tot een hogere smeltdruk, wat opnieuw kan resulteren in een slechtere kwaliteit van pellets. Als gevolg hiervan moet de productie worden gestopt en is een nieuwe start-up nodig. Het excellente thermische karakter van de ECON-pelletizers heeft bovendien het voordeel dat tot 70% van de warmtecapaciteit kan worden bespaard. Aangezien de warmte-energie niet in het proceswater terechtkomt, spreekt het voor zich dat er geen energie uit het proceswater hoeft te worden onttrokken!
Naast een lager energieverbruik en de optimale processtabiliteit biedt de ECON gepatenteerde thermisch geïsoleerde die-plate extra voordelen, zoals de 50% à 70% minder productverlies tijdens de start van productie. Een water-bypasskanaal, zoals vereist bij conventionele installaties, is niet vereist. Ook het verlies van het product en recycling van off-spec zijn verwaarloosbaar.

Advies pelletizers

SPS | Solids Process Solutions is exclusief agent voor ECON in de Benelux. Rob van Buitenen is uw contactpersoon voor ECON en adviseert u graag.

Meer informatie over producten van ECON

Compounding World Expo Essen - 27-28 juni 2018

Nieuwe vakbeurs Compounding World Essen | 27 en 28 juni 2018

Op 27 en 28 juni 2018 vindt de vakbeurs Compounding World Expo plaats in het Duitse Essen. Compounding World Expo 2018 is een nieuwe beurs van Compounding World magazine en AMI, organisator van conferenties over additieven voor kunststoffen, compounding en masterbatch.

SPS Solids Process Solutions is tijdens de beurs aanwezig op de stand van haar partners :

 •     Brabender Technologie GmbH & Co KG : Stand Nr 202
 •     Extruder Experts GmbH & Co KG : stand Nr 615
 •     ECON GmbH : Stand Nr 614

De beurs in Essen heeft een internationaal karakter met deelname van leveranciers van  compounding apparatuur en installaties voor de polymeerindustrie, waaronder polyolefinen, PVC, engineering plastics, TPE’s, masterbatch en recycling.

 

Toegang tot het evenement is gratis,  evenals toegang tot de seminars die plaatsvinden in conferentiezalen op de beursvloer.

 

Download hier de brochure van Compounding World Expo 2018

afbeelding longlife die-plate

ECON Longlife die-plates

Voor de verwerking van abrasieve compounds heeft ECON zo’n twee jaar geleden de LONGLIFE die-plate ontwikkeld. Uit reacties van verschillende compounders blijkt dit een groot succes. De LONGLIFE die-plate wordt toegepast in combinatie met speciaal ontwikkelde messen. Tevens is innovatieve software ontwikkeld voor het optimaal naslijpen van de messen. Deze combinatie van nieuw ontwikkelde hardware en software resulteren in vermindering van slijtage en daarmee een significant langere levensduur.

Toepassing LONGLIFE die-plate

De LONGLIFE die-plate wordt hoofdzakelijk toegepast in compounds met hooggevulde abrasieve grondstoffen zoals bijvoorbeeld glas- of koolstofvezel, krijt of titaandioxide. In deze toepassingen creëert deze die-plate een langere standtijd. De speciale messen, ontwikkeld voor toepassing in combinatie met de LONGLIFE die-plate, hebben ook een special fabricageproces ondergaan ter vermindering van slijtage en verlenging van levensduur. De innovatieve software is geïntegreerd in de PLC van de pelletizer en verlengt de levensduur van de die-plates en pelletiseermessen nog eens extra door alleen de werkelijk benodigde tijd en slijpdruk te gebruiken. Naast de LONGLIFE die-plate blijft de standaard Ceconid® die-plate leverbaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Rob van Buitenen is voor SPS | Solids Process Solutions uw contactpersoon en adviseert u graag.

T. +31 33 453 23 22 | M. +31 646 32 54 64 | E. rob@SPSsolutions.nl |  www.SPSsolutions.nl

afbeelding hybride onderwater en lucht granulatie EWA

ECON hybride onderwater- en lucht pelletizer

De in 2015 geïntroduceerde hybride onderwater- en lucht pelletizer type EWA, is de afgelopen 2 jaar succesvol ontvangen in de markt van granulaat. De EWA pelletizer combineert twee beproefde ECON technieken te weten: onderwatergranulatie en luchtgranulatie.

Noodzaak voor nieuwe granulatietechnieken

Ondanks dat de onderwaterpelletizers van ECON voor bijna alle thermoplastische materialen kunnen worden gebruikt, vereisen sommige materialen een alternatieve technologie . Denk hierbij aan materialen die oplossen in water en aan zeer langzaam drogende materialen. Juist voor deze materialen voorziet de EWA in een grote flexibiliteit. Binnen enkele minuten kan de pelletizer worden omgezet van onderwatergranulatie naar luchtgranulatie en andersom. Dit zorgt voor flexibiliteit en ruimtebesparing.

Hout en vezelverbindingen

De ECON luchtpelletizer (ELG) is speciaal ontwikkeld voor het verwerken van hout- en natuurlijke vezelverbindingen. Omdat water gebruikt wordt als koel- en transportmedium, vereist het verwerken van houtkunststofverbindingen (zoals WPC ; WoodPlasticCompounds) in een onderwaterpelletizer een ​​aanzienlijke hoeveelheid droging. Meestal volstaan de gebruikelijke drogers dan niet om het gewenste lage vochtgehalte te bereiken.  De ELG luchtpelletizer is ontworpen om pellets te koelen en te transporteren met lucht. Het drogen van pellets is dan niet nodig. Tegelijkertijd profiteert het systeem van de thermische isolatie in de gepatenteerde die-head. Hierdoor worden pellets uniform gesneden en eenvoudig getransporteerd. Naast de natuurlijke vezelverbindingen is de ECON luchtpelletizer ook geschikt voor PVC, aangezien dit materiaal slechts geringe koeling vraagt.

Combinatie luchtgranulering en onderwatergranulering

Het combineren van de ECON ELG luchtpelletizer met de ECON EUP onderwaterpelletizer, heeft geleid tot de ontwikkeling van de ECON hybride onderwater- en lucht pelletizer EWA. Vooral in laboratoria biedt deze combinatie voordelen in het kader van flexibiliteit en de benodigde ruimte.  Het omzetten van het systeem gaat eenvoudig en snel. De luchtgranulering bestaat uit een unit voor granuleren, een geluidsarme transportventilator, transportleidingen, een cyclone en een elektrische besturing

Thermisch geïsoleerde die-plate

De smelt vloeit vanuit de extruder in de strengkop en als strengen door de thermisch geïsoleerde die-plate alwaar de strengen worden gesneden tot granulaat. Doordat het granulaat wordt verplaatst door een luchtstroom worden ze automatisch gedroogd en gekoeld. De thermisch geïsoleerde die-plate biedt veel mogelijkheden voor kunststof producerende extruder bedrijven. Dankzij deze gepatenteerde vinding is er sprake van veel minder problemen van bevriezing. Een stabielere productie met lagere druk zonder uitval en duizenden euro’s energiebesparing per jaar, zijn andere bijkomende voordelen

Advies pelletizers

SPS | Solids Process Solutions is exclusief agent voor ECON in de Benelux. Rob van Buitenen is uw contactpersoon voor ECON en adviseert u graag.

T+31 33 453 23 22 | M. +31 646 32 54 64 | E. rob@SPSsolutions.nl |  www.SPSsolutions.nl

Micropellets met ECON onderwatergranulering

Micropellets worden steeds belangrijker als een volwaardig alternatief voor poeder. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor rotomoulding of masterbatch productie. Voor het produceren van micropellets biedt ECON’s technologie grote voordelen. In het bijzonder komt dit door de gepatenteerde thermische isolatie technologie; dit voorkomt “bevriezen” van de die-head. Dit systeem levert de volgende voordelen op:

 

 • Het opstartproces is aanmerkelijk eenvoudiger en veiliger;
 • Er is minimale afval van materiaal tijdens het opstarten;
 • Bevriezing van die-plates wordt voorkomen;
 • Individuele die-plate / nozzle configuraties zijn mogelijk;
 • De extruder heeft minder energieverbruik door minder tegendruk van de die-head zodat de extruder minder druk hoeft op te bouwen;
 • Door de thermische isolatie koelt de die-head weinig af en is minimale verwarming nodig waardoor hoge energie reductie;
 • Andersom zorgt de thermische isolatie voor minimale verspilling van warmte aan het proceswater waardoor het water minder koeling vraagt en een kleinere warmtewisselaar nodig is;
 • De temperatuur van de smelt is gemiddeld genomen ~20°C lager door de lagere druk en minimale afkoeling bij de die-head;
 • Er is een hoge mate van processtabiliteit door lagere en meer stabiele druk en temperatuur;
 • Daardoor ontstaat een uniforme pelletvorm.

Efficiënte thermische scheiding

De werking van ECON onderwaterpelletsystemen is gebaseerd op een zeer efficiënte thermische scheiding tussen de nozzles en de die-plate, die direct in contact staat met het koele proceswater. Hoge temperatuurverschillen tussen het proceswater en de smelt kan leiden tot een “bevriezing” van enkele of alle extrusie strengen. Bij het produceren van micropellets is dit risico aanzienlijk hoger, vanwege de kleine gaten (Ø 0,4 – 0,8 mm). Om dit tegen te gaan, biedt het ECON concept een constructieve ontkoppeling van nozzles en die-plate. Door deze gepatenteerde “thermische isolatie” technologie is het contact oppervlak tussen de hete nozzles en de koele die-plate tot een minimum beperkt.

Verbetering techniek Micropellets door samenwerking

Door een samenwerking van klanten, leveranciers, universiteiten, onderzoeksinstellingen en het ontwikkelingsteam van ECON, wordt intensief gewerkt aan verdere ontwikkeling en verbetering van deze techniek voor micro pelletiseren. Testen worden uitgevoerd in ECON’s testcenter of op verzoek op productielocaties van klanten.

Onderwaterpelletizer voor EPS

Als voorbeeld van één van deze ontwikkelingen is een onderwaterpelletizer ontwikkeld die specifiek is aangepast voor toepassing in EPS. Aanpassingen in de pelletizer vereenvoudigen het uitstromen van micropellets uit de pelletizerbehuizing terwijl het voortijdig expanderen van de gesneden pellets wordt verhinderd.
Daarmee blijven de micropellets gereduceerd in volume en zijn ze voorbereid voor latere verwerking en expansie. ECON heeft dergelijke onderwaterpelletsystemen geleverd voor de productie van EPS micropellets tot ca. 2000 kg/u.

Advies

Rob van Buitenen adviseert u namens SPS Solids Process Solutions en ECON graag bij het bepalen van een granuleersysteem op maat.…

Bezoek het UL-TTC compounding event

Op dinsdag 9 mei vindt het UL-TTC compounding event op het Chempark Krefeld-Uerdingen plaats.

Namens onze partners Brabender Technologie GmbH & Co KG en ECON GmbH nodigen wij onze relaties graag uit voor het UL-TTC compounding event. Wij heten u van harte welkom in het testlab op Chempark Krefeld-Uerdingen voor een dag van presentaties en live demonstraties. Het event wordt georganiseerd door Test- en Onderzoekcentrum UL International TTC GmbH in samenwerking met Leistritz Extrusionstechnik GmbH, Brabender Technologie GmbH & Co KG en ECON GmbH.

Er zijn presentaties van UL TTC, Leistritz, Brabender Technologie en ECON en demonstraties met een co-rotation twinscrew extruder type ZSE 27 MAXX in combinatie met de Brabender Technologie FlexWall doseerder en de ECON EUP onderwater granulator.
Bekijk de uitnodiging

Deelname kosteloos en inclusief diner

Deelnemers zijn ook uitgenodigd voor een diner in Restaurant Küferei om 17.30 uur restaurant-kueferei.de. Deelname aan dit evenement en diner is kosteloos, plaatsen zijn beperkt, dus meld u snel aan! Voor deelname kunt u inschrijven vóór 24 (26) april door een e-mail te sturen naar extruder@leistritz.com onder vermelding van uw persoonsnaam, contactgegevens, firmanaam en adres.

Combineer met Solids 2017

Dit evenement laat zich goed combineren met een bezoek aan Solids 2017 in Dortmund op 10 en 11 mei.

ECON PLC besturing

Vernieuwde besturing ECON pelletizers

ECON heeft de besturing voor haar pelletizers vernieuwd met de toepassing van een Siemens PLC of een Allen Bradley PLC.

Overzicht voor operators

Met name de operators hebben voordeel van de bedieningsvriendelijke Human-Machine-Interface (HMI). Alle parameters worden getoond en zijn instelbaar op één touch screen bedieningspaneel zonder submenus. De parameters, in het overzichtelijke scherm, kleuren van groen naar geel bij waarschuwingen en naar rood bij foutmeldingen. Met de nieuwe besturing wordt integreren van ander equipment, zoals screenchangers of vibration screens, nog eenvoudiger. Tevens is de automatische cyclus voor slijpen van de messen eenvoudig te programmeren. Overzicht van trendwaardes zijn nu ook beschikbaar voor bijvoorbeeld slijtage van de messen, amperage of snelheid.

ECON

ECON is al ruim 15 jaar dé specialist in onderwater granuleersystemen. Met voortdurend nieuwe ontwikkelingen, zoals de thermisch geïsoleerde strengkop (patent), is ECON uitgegroeid tot de toonaangevende innovatieleider in onderwater granuleersystemen. Hierbij gaat het niet alleen om nieuwe technologieën en het ontwikkelen van nieuwe systemen, maar ook om het optimaliseren van bestaande extruder productieprocessen. Sinds begin 2017 is SPS Solids Process Solutions agent voor ECON in de Benelux.

Advies

Rob van Buitenen adviseert u namens SPS Solids Process Solutions en ECON graag bij het bepalen van een systeem op maat en een daarbij behorende PLC.…

SPS over ECON in Kunststof en Rubber

Onlangs zijn wij geïnterviewd over ons agentschap voor Econ in het vakblad Kunststof en Rubber.

Thermisch geïsoleerde die-plate

In het artikel wordt uitgebreid aandacht besteed aan de thermisch geïsoleerde die-plate. Dit systeem is niet overal bekend, maar biedt veel mogelijkheden voor kunststof producerende bedrijven, omdat ze dankzij deze gepatenteerde vinding veel minder stollingsproblemen zullen hebben. Een stabielere productie met lagere druk zonder uitval en duizenden euro’s energiebesparing per jaar, zijn andere bijkomende voordelen.

Lees het volledige artikel via onderstaande link:

2017-03 artikel Kunststof en rubber

 …

afbeelding ECON pyrolyse

Innovatie ECON pyrolyse-ovens

Pyrolyse ovens | Het schoonmaken van gereedschappen, vervuild met plastic resten, is een belangrijke taak in het productieproces binnen de gehele kunststofindustrie. Reden voor ECON, onze specialist in onderwater granuleersystemen, om veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling en verbetering van de pyrolyse-ovens. Vragen van klanten staan hierbij centraal, zodat de Oostenrijkse fabrikant op maat gemaakte oplossingen kan bieden die volledig voldoen aan de behoeften van de klant.

Pyrolyse oven

De ECON pyrolyse oven is speciaal ontwikkeld voor een milieuvriendelijke en zachte reiniging van extrusie-apparatuur en filteronderdelen. Industriële pyrolyse reinigingsovens zijn ontwikkeld om zonder beschadiging bijproducten zoals verven, lakken en harsen van materialen te ontbinden. ECON Pyrolyse ovens werken volledig elektrisch. De pyrolyse oven werkt met een vacuümpomp voorzien van een actief koolfilter en is daardoor milieuvriendelijk. Er is namelijk geen sprake van waterverbruik, naverbranding en schadelijke uitstoot. Bijkomend voordeel is dat de oven op elke gewenste plek geplaatst kan worden. Zo lang er maar elektriciteit beschikbaar is.

Zes verschillende maten

Standaard zijn er zes verschillende maten ECON pyrolyse ovens beschikbaar. Bij alle modellen kan daarnaast de lengte van de laadkamer eenvoudig worden aangepast.
Onlangs realiseerde ECON bijvoorbeeld een oven van 1500mm met een laadkamer van 1800mm lang in plaats van de standaard 1600mm. Langer maken kan, maar ook is het mogelijk om een 1800mm oven met een standaardlengte van 1600mm in te korten naar 800mm. Afhankelijk van de toepassing kunnen de standaardmodellen naar wens op maat worden gemaakt

 

 Verbetering elektrische besturing

Elektrische besturing pyrolyse oven ECONNaast de grote flexibiliteit met betrekking tot de laadkamers van de ovens is er veel aandacht voor de elektrische besturing. Sinds kort worden op alle ECON Pyrolyse ovens Schneider PLC regelaars geïnstalleerd. Direct gebruiksgemak voor de klant die de machine met een touchscreen kan bedienen en daarbij voorzien wordt van een duidelijke visualisatie van het proces. Op de overzichtspagina is bijvoorbeeld de actuele fase van het reinigingsproces en de oventemperatuur zichtbaar. Verder kunnen per gebruiker verschillende authorisaties worden verleend voor de bediening van het systeem. In het bijzonder geldt dit voor het servicemenu zodat de meest kritische waarden uitsluitend aangepast kunnen worden door bevoegd personeel.

Meer informatie en advies

SPS  |  Solids Process Solutions adviseert u graag over de werking en mogelijkheden van de granuleersystemen en bijbehorende oplossingen van ECON granuleersysteem.
t: +31 (0) 33 453 23 22
e: rob@spssolutions.nl

econ granuleren zit in het dna

SPS vertegenwoordigt ECON granuleersystemen

Het Oostenrijkse ECON wordt met ingang van 1 januari 2017 in de Benelux vertegenwoordigd door SPS Solids Process Solutions.

Econ en innovatie

ECON is al ruim 15 jaar dé specialist in onderwater gonderwater granuleren met econranuleersystemen. Met voortdurend nieuwe ontwikkelingen, zoals de thermisch geïsoleerde strengkop (patent), is ECON uitgegroeid tot de toonaangevende innovatieleider in onderwater granuleersystemen. Hierbij gaat het niet alleen om nieuwe technologieën en het ontwikkelen van nieuwe systemen, maar ook om het optimaliseren van bestaande extruder productieprocessen. Het vinden van de beste oplossing voor een specifiek industrieel vraagstuk staat hierbij voorop. Klanttevredenheid is daarbij een van de belangrijkste doelen die ECON zichzelf stelt.

Econ en het milieu

Naast unieke ideeën voor granuleersystemen en aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid van granuleersystemen hecht ECON veel waarde aan verantwoordelijkheid voor het milieu. Deze missie wordt weerspiegeld in de succesvolle ontwikkelingen, productie en wereldwijde levering van innovatieve oplossingen voor zeefwisselaars en onderwater granuleersystemen. Een voorbeeld hiervan is energiebesparing door thermisch geïsoleerde strengkop. Doordat het proceswater nauwelijks wordt opgewarmd is minder energie nodig om te koelen en tegelijk is er minder druk nodig voor extrusie wat weer leidt tot een lager energieverbruik en dus lagere kosten. Een ander milieuvriendelijk product is de pyrolyse oven die werkt met een vacuümpomp met een actief koolfilter. Hierdoor is er geen sprake van waterverbruik, naverbranding en schadelijke uitstoot. Kortom, groene duurzame concepten die een gevoel van verantwoordelijkheid toont voor toekomstige generaties.

Granuleren in het DNAlogo econ

Het motto “Pelletizing is in our DNA”, en de passie voor technologie wordt alleen overtroffen door de passie om het succes voor klanten mogelijk te maken en samen het onmogelijke te bereiken. Waarden zoals professionaliteit, team-oriëntatie, positieve houding, respect, waardering en wederzijds vertrouwen kenmerken de bedrijfscultuur.

Meer informatie en advies

ECON levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van granuleersystemen en is een  betrouwbare partner in de plastic-industrie wereldwijd.
SPS  |  Solids Process Solutions adviseert graag bij het bepalen van een systeem op maat.

t: +31 (0) 33 453 23 22
e: rob@spssolutions.nl…