ECON 150 EWA Water pelletizer

Verwerking van biobased kunststoffen met de ECON hybride pelletizer

De verwerking van biobased kunststoffen stelt specifieke eisen aan hoogwaardige productiefaciliteiten. Zoals bekend, vertonen bio-based kunststoffen verschillende eigenschappen met betrekking tot dichtheid, viscositeit, waterabsorptie, smelttemperatuur en benodigde koelmethoden. Daarmee is het verwerken van verschillende WPC’s (wood-plastic compounds) een behoorlijke uitdaging.

Lucht- en onderwatergranulering voor biobased kunststoffen

Om de productie mogelijk te maken van een breed scala aan verschillende biobased compounds, biedt ECON de hybride pelletizer type EWA op basis van lucht- en onderwatergranulering. Hiermee is het mogelijk om uit twee koelmethoden te kiezen, afhankelijk van het te verwerken compound. Daarnaast profiteren de operators van de vele mogelijkheden met slechts één enkel systeem. De ECON hybride pelletizer type EWA is geschikt voor capaciteiten tot 750 kg/uur thermoplastische polymeren en 600 kg/uur biobased compounds zoals bijvoorbeeld PLA, PHA, WPC, etc.De pelletizer is voor beiden dezelfde ongeacht of het materiaal wordt getransporteerd en gekoeld door lucht of door water.

Thermisch geïsoleerde die-plate

 

De ECON hybride pelletizer bestaat uit de gepatenteerde thermisch geïsoleerde die-plate, een rotor met snijmessen en twee granuleerkamers (één voor water en één voor lucht. Hiermee kan een breed scala aan materialen verwerkt worden. Verandering van het transport en van de koeling van lucht naar water, geschiedt door eenvoudige ombouw van de granuleerkamer in slechts 20 à 30 minuten.  De besturing is zo geprogrammeerd dat de overgang van lucht- naar onderwatergranulering en vice versa een kwestie is van plug and play.

Energiebesparing en minder productverlies

De ECON gepatenteerde thermisch geïsoleerde die-plate biedt veel voordelen in het verwerken van biobased compounds en polymeren.  De warmtebalansregeling in de die-plate is cruciaal voor een succesvolle granulering. Als de warmteoverdracht te groot is, kunnen bepaalde nozzles bevriezen. Een nauwere doorgang in de nozzle leidt tot een hogere smeltdruk, wat opnieuw kan resulteren in een slechtere kwaliteit van pellets. Als gevolg hiervan moet de productie worden gestopt en is een nieuwe start-up nodig. Het excellente thermische karakter van de ECON-pelletizers heeft bovendien het voordeel dat tot 70% van de warmtecapaciteit kan worden bespaard. Aangezien de warmte-energie niet in het proceswater terechtkomt, spreekt het voor zich dat er geen energie uit het proceswater hoeft te worden onttrokken!
Naast een lager energieverbruik en de optimale processtabiliteit biedt de ECON gepatenteerde thermisch geïsoleerde die-plate extra voordelen, zoals de 50% à 70% minder productverlies tijdens de start van productie. Een water-bypasskanaal, zoals vereist bij conventionele installaties, is niet vereist. Ook het verlies van het product en recycling van off-spec zijn verwaarloosbaar.

Advies pelletizers

SPS | Solids Process Solutions is exclusief agent voor ECON in de Benelux. Rob van Buitenen is uw contactpersoon voor ECON en adviseert u graag.

Meer informatie over producten van ECON