Privacy & Cookie Beleidsverklaring

Wij beantwoorden al uw vragen over hoe wij uw gegevens gebruiken, delen en beschermen

Wanneer u klant bent bij SPS Solids Process Solutions (hierna te noemen SPS) wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief wilt u weten wat wij met uw gegevens doen. Dat begrijpen wij. Daarom slaan wij uw gegevens op in een beveiligde database en gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor communicatie met SPS.

SPS, gevestigd aan Gangboord 47 te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens:

SPS Solids Process Solutions

Gangboord 47
3823 TL  Amersfoort

Dhr Rob van Buitenen is verantwoordelijk voor  Gegevensbescherming van SPS.

Hij is te bereiken via:

 1. +31 33 453 23 22
  M. +31 646 32 54 64
  E. rob@SPSsolutions.nl
  I. www.SPSsolutions.nl
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken

SPS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • BSN-nummer (alleen personeel ten behoeve van salarisadministratie)
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken

SPS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of leaflet
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • SPS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SPS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als klant bewaren wij uw informatie en financiële informatie met betrekking tot u en uw bedrijf, minstens zolang als wettelijk vereist.

Als abonnee van onze nieuwsbrief bewaren wij uw gegevens zolang de informatie die naar uw abonnementsmail wordt gestuurd geen fouten in de inzending aangeeft en tot een maximum van tien jaar na opname in het bestand. In ieder geval kunt u altijd uw rechten uitoefenen op al uw gegevens die bij SPS zijn opgeslagen.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

SPS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SPS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SPS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het (eerste) bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook maakt SPS gebruik van analytische en tracking cookies. Met cookies kunnen wij onze website, dienstverlening en contactmomenten naar u optimaliseren. De analytische en tracking cookies worden pas geplaatst indien u het gebruik van deze cookies daadwerkelijk accepteert op onze website.

U kunt zich ook in het algemeen afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SPS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u registreren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw verzoek sturen naar rob@SPSsolutions.nl

Reactie volgt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij doen er alles aan om uw vraag of klacht zo goed mogelijk op te lossen.  Indien wij er samen niet uitkomen, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alle gegevens die u invoert bij het aanmaken van een account worden opgeslagen op een beveiligde server. Deze gegevens worden voor u bewaard zodat u bij uw volgende bezoek niet opnieuw alles hoeft in te voeren. SPS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rob@SPSsolutions.nl