Voor het doseren van poeders, pellets, snippers en vezels in een grote verscheidenheid aan processen is er een ruime keuze aan uiteenlopende types van doseerschroeven. De uitdaging blijft om voor een specifieke toepassing de meest geschikte doseerschroef te selecteren.

De juiste doseerschroef

De keuze voor de meest geschikte doseerschroef baseren we op drie variabelen:

– vorm van het stortgoed en deeltjesgrootte
– stortgoedkarakteristieken
– gewenste doseercapaciteit

Onderstaand geeft een overzicht van de belangrijkste hoofdtypes aan doseerschroeven.

Daarnaast is hier op de pagina een selectiekaart te downloaden die helpt bij het selecteren van de meest geschikte type doseerschroef in combinatie met het karakter van het stortgoed. De selectiekaart richt zich uitsluitend op doseerschroeven. Andere types van dosering zoals bijvoorbeeld trilgootdosering of doseerbandwegers zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met SPS | Solids Process Solutions voor meer informatie en advies.

Enkelspiraalschroef

In de basis leent een open spiraal zich prima voor het doseren van veel types stortgoed. Het spiraalprofiel aan de buitenkant over de volle lengte naar achteren afschuinen, vermindert de draaiweerstand sterk en zorgt dat de kans op aangroei afneemt.

Bij bovenmaatse ruimte tussen doseertrog en -schroef, vergroten pennen aan de schroefomtrek de toegang naar de schroef, resulterend in een hogere en meer constante schroefvulgraad.

Bij stroeve stortgoederen die een hoge weerstand geven, versterkt een as in de kern de schroef en vermindert de schroefopbrengst, afhankelijk van de asdiameter.

Een tweede spiraal, 180° verschoven, vlakt een pulserende dosering bij lage toerentallen af.

Enkelbladschroef

Bladschroeven zijn ook goed bruikbaar voor veel types stortgoed. Ze combineren meer robuustheid echter met een lagere doseercapaciteit door aanwezigheid van een as. Daarnaast is er meer kans tot opbouw van stortgoed door het grotere contactoppervlak.

Gebruik van een bladschroef is een goede oplossing bij doorschietend stortgoed door de remmende werking van het gesloten blad. Een uitvoering met een dubbelblad aan het uiteinde zorgt voor een extra remmende werking.

Voor licht doorschietend stortgoed dat slecht stroomt na ontluchting, is een progressieve spoed aan te bevelen.

Glasvezelschroef

Doseren van redelijk tot goed stromende, gebonden glasvezels tot ca 6 mm lengte geeft de beste resultaten met een bladschroef uitgevoerd met een conische kern in de trog overlopend in een open blad.

Ongebonden Vezelschroef

Vertanding in het schroefblad zorgt er voor dat bij hakende, verstrengelde vezels met variërende vezellengte, het stortgoed gedwongen wordt meegenomen door de schroef. Een verlopende spoed en asloze zone in de doseerbuis geven het stortgoed voldoende ruimte om verdrukking te minimaliseren.

Dubbelschroeven

Wanneer een enkeldoseerschroef niet meer volstaat, kunnen dubbelschroeven uitkomst bieden. Dit kan zich voordoen bij adhesieve poeders die in een enkelschroef tot verstopping leiden of bij extreem doorschietende stortgoederen voor extra remming.

Dubbel Concaafschroeven

Concaafschroeven verplaatsen stortgoed via de buitenzijkanten terwijl zij elkaar reinigen in de midden-zone waar het schroefprofiel in elkaar grijpt. Op deze wijze zijn adhesieve poeders te doseren en wordt productopbouw direct verwijdert. Het zaagtandprofiel van de schroeven werkt afremmend op doorschietend stortgoed.

Blijkt er uiteindelijk noodzaak voor een dubbelschroefdosering, dan kunt u er voor kiezen om naast poeders ook pellets te doseren. Daarvoor verwisselt u de concaafschoeven voor dubbelbladschroeven of dubbelspiraalschroeven.

Download hieronder de selectiekaart voor doseerschroeven

De selectiekaart richt zich uitsluitend op doseerschroeven. Andere types van dosering zoals bijvoorbeeld trilgootdosering, doseerbandwegers zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met SPS Solutions voor meer informatie en advies.