Selecteer de voor uw toepassing geschikte feeder type en -grootte met onze rekenmodule

Het door SPS | Solids Process Solutions ontwikkelde programma, selecteert geschikte feeder type(s) en grootte(s) op basis van in te geven procesgegevens van de doseer toepassing. Dit is geheel zelfstandig in te voeren op ieder gewenst moment.

In college 12, die binnenkort wordt vrijgegeven, meer uitleg over deze mogelijkheid om nu ook de feeder grootte te bepalen.

FeederSelect® 2.0 is kosteloos aan te vragen via rob@spssolutions.nl o.v.v. “Aanvraag FeederSelect®”.