Afbeelding stromend product

Producttype en stromingsgedrag vaststellen

Hoe maak je iemand duidelijk wat de eigenschappen van een stortgoed zijn wanneer het gaat om praktisch niet meetbare gegevens zoals producttype en stromingsgedrag?

Zoals in vorige blogs al naar voren kwam : om een juiste feeder te selecteren is kennis van een product onontbeerlijk. Naast zaken als stortgewicht, deeltjesgrootte, temperatuur, druk en doseerhoeveelheid zijn met name het producttype en het stromingsgedrag essentiële gegevens. Het producttype en het stromingsgedrag zijn in de praktijk moeilijk te rubriceren; hiervoor zijn namelijk geen normen vastgelegd. Wat de één poeder noemt, noemt de ander korrel. Wat in de beleving van de ene producent  een normaal stromend product is, is bij de andere fabrikant een zeer goed stromend product en zo kunnen we nog wel enkele voorbeelden opnoemen.

FeederScout als tool voor rubriceren van producttype en stromingsgedrag

Het online programma FeederScout is een eenvouafbeelding logo FeederScoutdige tool om producttype en stromingsgedrag te rubriceren en vast te leggen. Daardoor wordt het eenvoudiger de juiste feeder te selecteren. Bovendien is het daarmee mogelijk, om deze gegevens transparant te communiceren met collega’s, leveranciers en klanten.

Hoe werkt Feederscout?

Op de pagina https://www.feederscout.com/Customer/CustFeederSelection.aspx staan blauwe actieve informatie-icoontjes achter “Type” en “Flow characteristics”

Producttype

Wanneer we “Type” als voorbeeld nemen, dan worden de volgende rubrieken zichtbaar:

 • powder
 • pellets
 • crushed ingredients
 • regrind
 • film regrind
 • fibres.

Elke rubriek toont een foto als voorbeeld. De beschrijving gaat onder meer over de grenzen in deeltjesgrootte en afkaderen van het genoemde producttype.
Stromingsgedrag

“Flow characteristics” beschrijft bijna 20 rubrieken waaronder:

 • fluidizing
 • restricted flowability
 • bridging
 • sticky
 • compressing
 • electrostatic
 • adhesive

Foto’s, een beschrijving en een film maken duidelijk welk stromingsgedrag het betreft. Hierdoor kunt u het stromingsgedrag van uw product goed vergelijken en rubriceren. Vaak toont uw poeder een mix van deze rubrieken; dan is het zaak om het overheersende gedrag vast te stellen en de ondergeschikte gedragingen als bijkomende effecten te rubriceren.

Rubriceren van stortgoedeigenschappen reduceert misverstanden en leidt uiteindelijk tot de optimale keuze van process-equipment waaronder doseerapparatuur.

Meer informatie
SPS | Solids Process Solutions heeft jarenlange ervaring met het bepalen van productkarakter en geeft deskundig advies voor de juiste keuze.
t: +31 (0) 33 453 23 22
e: rob@spssolutions.nl…