Afbeelding Brabender flexibel

Het nut van flexibels bij feeders

Flexibels vormen een losse verbinding tussen feeders en de apparatuur die erop is aangesloten. Flexibels vangen speling op bij bewegende functies zonder het weegmechanisme te beïnvloeden. Dat zorgt voor een hoge doseernauwkeurigheid en een hogere efficiency omdat minder productie-uitval voorkomt. Bovendien zijn flexibels een eenvoudige manier voor een stofdicht proces.

Flexibele verbinding tussen feeder en apparBrabender Flexibelsatuur

Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een uitloopnozzle die aansluit op een inloopnozzle daaronder, zorgen flexibels voor een veilige, stofdichte verbinding. Terwijl de hart- of centerlijnen maximaal een paar millimeter mogen afwijken. Bij geautomatiseerde navulprocessen worden deze verbindingen onder meer geplaatst bij de inloop, de uitloop en (afhankelijk van de manier waarop) bij de ontluchting. Bij handmatig navullen zit een flexibel voornamelijk bij de uitloop.

Flexibels in verschillende vormen en materialen

Flexibels zijn verkrijgbaar in uiteenlopende vormen, materialen met elk hun specifieke eigenschappen.

Cilinder

Deze flexibel, vaak van neopreen, heeft een rechte, cilindrische vorm. De in- en uitloop hebben dezelfde diameter. De cilindrische flexibels is geschikt voor volumetrische, niet-wegende doseerunits.

Balg

Een siliconen flexibel met een bolvormig uiterlijk met ‘uitpuilende wangen’. Dit model is geschikt voor volumetrische en gravimetrische feeders die grotere capaciteiten doseren (vanaf ca. 5 ton per uur). Onvoordelig is de vage grens tussen een wegend en niet wegend deel, veroorzaakt door restproduct in de wang. Dat maakt ze minder geschikt voor kleine doseercapaciteiten.

Getrapt

Brabender Flexibel getraptEen flexibel van polyurethaan waarbij de diameter van de inloop kleiner is dan van de uitloop. Dit model is geschikt voor volumetrische en gravimetrische units met zowel grote als kleine doseercapaciteiten.

Elektrisch geleidend

Flexibels zijn verkrijgbaar in een geleidende en niet-geleidende uitvoering. Wanneer er sprake is van een minimale ontstekingsenergie die kleiner is dan 1 milliJoule (mJ) kan een elektrisch geleidende flexibel nodig zijn om te voldoen aan de ATEX-richtlijnen. Aan deze flexibels is dan een percentage koolstof toegevoegd.

Alles moet kloppen

Voor een optimaal doseerproces is het essentieel dat de juiste flexibel op de juiste wijze en op de juiste plek wordt gemonteerd. In de praktijk gaat dat nog wel eens mis. Processen met een over- of onderdruk groter dan 2 millibar (mbar) maken een flexibel star en inflexibel. Dat ondermijnt de nauwkeurigheid. Dit effect ontstaat ook wanneer centerlijnen teveel afwijken of doordat de afstand tussen de te verbinden delen te groot zijn.

Andere risico’s

De juiste keuze voor een flexibel hangt ook samen met het te doseren product. Bij balgvormige flexibels kunnen resten van bepaalde producten in de ‘wang’ uitharden en problemen veroorzaken. Ook komt het voor dat een ‘verkeerde’ flexibel helemaal is verdwenen, waardoor de ruimte niet meer stofdicht is. Op het gebied van ARBO en ATEX kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Daarnaast zijn flexibels gevoelig voor beschadiging. Montage, demontage en reiniging moet dan ook met zorg gebeuren.

Meer informatie

SPS | Solids Process Solutions heeft jarenlange ervaring op het gebied van flexibels en geeft deskundig advies voor de juiste keuze, montage en onderhoud.

t: +31 (0) 33 453 23 22
e: rob@spssolutions.nl

Goede ontluchting is nauwkeurig doseren

Goede ontluchting is nauwkeurig doseren

Nauwkeurig doseren is van groot belang voor uw productieproces. Het wil echter wel eens voorkomen dat uw feeder een overmaat aan poeder doseert? Meestal kortstondig, maar wel herhalend? Kijkt u verder, dan blijkt dit vaak tijdens of direct na het automatisch bevullen te gebeuren. Bij het doseren van poeders is een goede luchthuishouding uiterst belangrijk. Als de feeder niet optimaal kan ademen, kan deze een tekort of teveel aan poeder doseren. Met als gevolg een mogelijke storing in het productieproces.

Onder- of overdruk in uw feeder

De luchtbalans in de feeder moet tijdens het doseren gelijk blijven. Dat betekent dat de ruimte die ontstaat wanneer de poeder de feeder verlaat, tegelijkertijd met lucht wordt opgevuld. Anders ontstaat er onderdruk in de feeder en dat beïnvloedt direct het weegsignaal. Andersom gebeurt dat ook tijdens het automatisch navullen: stroomt er productvolume in de feeder, dan moet er evenredig lucht kunnen ontsnappen om overdruk tegen te gaan. Ook overdruk beïnvloedt meteen het weegsignaal.

Overdosering door overdruk

In de praktijk ontstaat het probleem van overdruk het meest. De feeder moet in korte tijd voldoende worden nagevuld (zie navullen). Dat gaat met grote volume-capaciteiten, die liggen ongeveer 10 tot 30 keer hoger dan de doseercapaciteit. De lucht zoekt dan de weg van de minste weerstand. Als het ontluchtfilter verstopt is of een te klein oppervlak heeft, is de weg naar de doseeruitloop gauw gevonden. Het probleem is dat de lucht dan poeder meezuigt, wat resulteert in een kortstondige overdosering.

Risico van verzadiging bij doseren

Feeders ademen via de ontluchtnozzle. Die moet voldoende groot zijn en bovendien de lucht goed laten doorstromen, zonder stofvorming naar buiten toe of verontreiniging naar binnen. Het risico zit ’m in de filter. Als die verzadigd raakt, belemmert dat de luchtdoorstroming. Schone stoffilters van de juiste grootte zorgen voor een goede doorstroom. Dat voorkomt problemen met tijdelijke over- of onderdruk.

Zelfreinigende jetfilterSPSsolutions - JetFilter

Voor een optimale luchthuishouding biedt Brabender Technologie de zelfreinigende JetFilter.

De JetFilter wordt direct op de ontluchtnozzle gemonteerd of via een flexibel. Direct na het navullen zorgt de Congrav doseerbesturing ervoor dat het filter meteen door perslucht wordt gereinigd. Zo blijft de JetFilter schoon en kan de feeder nauwkeurig doseren.

Meer informatie?
SPS | Solids Process Solutions helpt u graag met het bepalen van de beste oplossing
om uw feeder optimaal te laten ademen.
t: +31 (0) 33 453 23 22
e: rob@spssolutions.nl