Goede ontluchting is nauwkeurig doseren

Goede ontluchting is nauwkeurig doseren

Nauwkeurig doseren is van groot belang voor uw productieproces. Het wil echter wel eens voorkomen dat uw feeder een overmaat aan poeder doseert? Meestal kortstondig, maar wel herhalend? Kijkt u verder, dan blijkt dit vaak tijdens of direct na het automatisch bevullen te gebeuren. Bij het doseren van poeders is een goede luchthuishouding uiterst belangrijk. Als de feeder niet optimaal kan ademen, kan deze een tekort of teveel aan poeder doseren. Met als gevolg een mogelijke storing in het productieproces.

Onder- of overdruk in uw feeder

De luchtbalans in de feeder moet tijdens het doseren gelijk blijven. Dat betekent dat de ruimte die ontstaat wanneer de poeder de feeder verlaat, tegelijkertijd met lucht wordt opgevuld. Anders ontstaat er onderdruk in de feeder en dat beïnvloedt direct het weegsignaal. Andersom gebeurt dat ook tijdens het automatisch navullen: stroomt er productvolume in de feeder, dan moet er evenredig lucht kunnen ontsnappen om overdruk tegen te gaan. Ook overdruk beïnvloedt meteen het weegsignaal.

Overdosering door overdruk

In de praktijk ontstaat het probleem van overdruk het meest. De feeder moet in korte tijd voldoende worden nagevuld (zie navullen). Dat gaat met grote volume-capaciteiten, die liggen ongeveer 10 tot 30 keer hoger dan de doseercapaciteit. De lucht zoekt dan de weg van de minste weerstand. Als het ontluchtfilter verstopt is of een te klein oppervlak heeft, is de weg naar de doseeruitloop gauw gevonden. Het probleem is dat de lucht dan poeder meezuigt, wat resulteert in een kortstondige overdosering.

Risico van verzadiging bij doseren

Feeders ademen via de ontluchtnozzle. Die moet voldoende groot zijn en bovendien de lucht goed laten doorstromen, zonder stofvorming naar buiten toe of verontreiniging naar binnen. Het risico zit ’m in de filter. Als die verzadigd raakt, belemmert dat de luchtdoorstroming. Schone stoffilters van de juiste grootte zorgen voor een goede doorstroom. Dat voorkomt problemen met tijdelijke over- of onderdruk.

Zelfreinigende jetfilterSPSsolutions - JetFilter

Voor een optimale luchthuishouding biedt Brabender Technologie de zelfreinigende JetFilter.

De JetFilter wordt direct op de ontluchtnozzle gemonteerd of via een flexibel. Direct na het navullen zorgt de Congrav doseerbesturing ervoor dat het filter meteen door perslucht wordt gereinigd. Zo blijft de JetFilter schoon en kan de feeder nauwkeurig doseren.

Meer informatie?
SPS | Solids Process Solutions helpt u graag met het bepalen van de beste oplossing
om uw feeder optimaal te laten ademen.
t: +31 (0) 33 453 23 22
e: rob@spssolutions.nl