Vloeistof Loss-in-weight feeder

Vloeistof Loss-in-weight feeder

  • Loss-in-weight feeder voor uiteenlopende vloeistoffen
  • De uitvoering is afhankelijk van de eigenschappen van de te doseren vloeistof (dichtheid, viscositeit, aandeel vaste stoffen, temperatuur, reactiviteit, toxicologische eigenschappen, enz.) en de proces-eisen (nauwkeurigheid, doseerrange, tegendruk, enz.)
  • Toegepaste doseerpompen: zuiger, diafragma, tandwiel, slang of excenter-vijzelpompen, enz.
  • Hoogwaardig digitale weging voor een hoge doseernauwkeurigheid.
  • Optioneel verwarmde uitvoeringen (elektrisch, warm water, thermische olie, enz.)

meer informatie

+31 33 453 23 22