Brabender congrav controllers

Onder de merknaam Congrav© brengt Brabender Technologie de veelheid aan namen voor de doseerbesturingen terug.  Een naam of symbool geeft betekenis, maar wat doe je als er steeds meer termen bijkomen en namen of symbolen in de loop der jaren voor verwarring zorgen? Brabender Technologie wil de veelheid aan namen voor de doseerbesturingen terugbrengen en voorzien van een nomenclatuur, welke logisch, uitbreidbaar en toekomstbestendig is.

Toekomstbestendige doseerbesturingen

Eerder uitgebrachte namen van doseerbesturingen waren niet meer voldoende samenhangend en waren bovenal niet uit te breiden met nieuwe namen of symbolen. Om die reden ontwikkelde Brabender Technologie en nomenclatuur voor besturingen en bedieningseenheden die onmiddellijk aangeeft welke functies er zijn waarvan de benaming op logische wijze kan worden uitgebreid voor toekomstig gebruik. Met deze ontwikkeling creëert Brabender Technologie een nieuwe basis voor communicatie zowel intern alsook extern met klanten. Besturingsmodules of controllers worden ofwel op feeders gemonteerd of in schakelkasten geïnstalleerd. De nieuwe touchscreen-operator interfaces zijn onderverdeeld in twee basistypen:  de enkel-feeder- en multi-feeder-eenheden. Elke bedieningseenheid bevat in de toekomst altijd het mogelijke aantal feeders. OP1-S is daarom de standaardversie (S) voor één enkele doseerfeeder, terwijl de OP16-E op 16 doseerfeeders kan worden aangesloten en voorzien is van interfaces. De nieuwe namen worden gebruikt in alle verkoopdocumenten, catalogi en brochures en staan ook op de identificatieplaten. Hierdoor is, bijvoorbeeld bij onderhoud, direct duidelijk waar je mee werkt.

Congrav©Besturingsmodules: MEERDERE FEEDERCONTROLE GEBRUIK MAKEN VAN REGELMODULES VOOR CONTROLE CABINET INSTALLATIE

De naam van de doseerbesturingen blijft Congrav© en is als volgt onder te verdelen:

  • CB (Control Board) : staat voor controllers in de besturingskast
  • CM (Control Module) : staat voor controllers gemonteerd op feeders
  • S (Standaard) : controllers zonder communicatie interface voor lijnbesturing en zonder externe I/O’s
  • E (Enhanced) : controllers met communicatie interfaces voor lijnbesturing en met mogelijkheid van externe I/O’s
  • FC-CB : frequentieregelaars als motorsturing voor feeders met wisselstroommotor in combinatie met de CB controller
  • FC-CM : frequentieregelaars als motorsturing voor feeders met wisselstroommotor in combinatie met de CM controller
  • VC-CB : vibratieregelaars als motorsturing voor trilgoot feeders in combinatie met de CB controller
  • VC-CM : vibratieregelaars als motorsturing voor trilgoot feeders in combinatie met de CM controller

Een uitgebreide beschrijving is hier te downloaden

Versienummers voor nieuwe apparaten en updates

Apparaatversies worden nu ook voorzien van versienummers, zoals gebruikelijk in de IT-industrie (1.0, 2.0 etc.). Het eerste cijfer wordt verhoogd wanneer er een nieuwe apparaatversie is, het tweede cijfer geeft kleine wijzigingen of updates aan. De ontwikkeling van Congrav© is vanaf jaren ’70 door Brabender in eigen beheer uitgevoerd. Omdat nieuwe versies van apparaten elkaar sneller opvolgen is de nomenclatuur zo ontworpen dat deze de ruimte heeft om mee te groeien met de productportfolio en toch logisch blijft. Brabender laat met deze ontwikkeling zien klaar te zijn voor de toekomst.

Bron: artikel FLUX 04 van Brabender Technologie.