afbeelding doseren van slecht lopend poeder bij gravimetrisch doseren